ಗರುಡಗಂಬದಲಿ ಕುಣಿದು ಹಾಡಿದರು ನೀವು ಬರುವಿರೆಂದು

ಗರುಡಗಂಬದಲಿ ಕುಣಿದು ಹಾಡಿದರು ನೀವು ಬರುವಿರೆಂದು
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುತತ್ವಸುಧೆ ಸ್ವರ್ಣ ಕಲಶದಲಿ ತುಂಬಿ ತರುವಿರೆಂದು

ಕಡಲ ಹಾರಿ ಪರ್ವತವ ತೂರಿ ದಾನವರ ಕುಲವ ಹುರಿದು
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಶುಭನಾಮ ವಚನ ಮೈಥಿಲಿ ಮಾತೆಗೊರೆದು
ಬಂದನಂಜನಾನಂದತೀರ್ಥ ಪವಮಾನ ದೀನ ಬಂಧು

ಗರುಡಗಂಬದಲಿ ಕುಣಿದು ಹಾಡಿದರು ನೀವು ಬರುವಿರೆಂದು

ಸೋಮ ವಂಶದೊಳಗುದಿಸಿ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇನನೆಂದು
ಬಕ ಹಿಡಿಂಬ ಕಿಮ್ಮೀರ ಕೀಚಕರನೆಲ್ಲ ಸವರಿ ಕೊಂದು
ಶ್ರೀಮುಕುಂದ ಗೋವಿಂದ ಭಕ್ತ ಪವಮಾನ ದೀನ ಬಂಧು

ಗರುಡಗಂಬದಲಿ ಕುಣಿದು ಹಾಡಿದರು ನೀವು ಬರುವಿರೆಂದು

ಕೌಲ ವೃಕ್ಷ ಕೈದಂಡ ಮೊಳೆಸಿ ಆನಂದತೀರ್ಥರೆಂದು
ನದಿಯ ದಾಟಿ ಶ್ರೀ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಬಂದು
ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವ ಪವಮಾನ ದೀನ ಬಂಧು

ಇರಳು ಪಯಣದಲಿ ದಾರಿ ಅರಸಿರಲು ಜೀವಕುಲವು ನೊಂದು
ತತ್ವರಥಕೆ ಸಪ್ತಶ್ವ ಹೂಡಿ ಮನುಕುಲಕೆ ಮೂಡಿ ಬಂದು
ಜಗವ ಬೆಳಗಿದನು ಜ್ಞಾನಸೂರ್ಯ ಪವಮಾನ ದೀನಬಂಧು

ವಿಷವ್ಯೂಹದಲಿ ಬದುಕಬಹುದು ಕುಡಿದೊಂದೇ ಅಮೃತ ಬಿಂದು
ಗರುಡಗಂಬದಲಿ ಕುಣಿದು ಹಾಡಿದರು ನೀವು ಬರುವಿರೆಂದು
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುತತ್ವಸುಧೆ ಸ್ವರ್ಣ ಕಲಶದಲಿ ತುಂಬಿ ತರುವಿರೆಂದು

(ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಸಣ್ಣಕಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಲಿತಿದ್ದ ಹಾಡಂತೆ ಇದು. ಇವತ್ತು ಮಧ್ವನವಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಾಡು. ತಾನು ಹಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿದಳು. ಸುಮಧ್ವವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ! ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಯಾರು ಬರೆದದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಿಗೆ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿಕೆಯೂ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ.)

Advertisements