ತಪ

20130125_103559

ಈ,

ಚಳಿಯ ಕಾಲದಲಿಳೆಯ ನಡುಗಿಸೊ
ಕುಳಿರ ಕಾಟವ ತಾಳೆನೆನ್ನುತ
ಲೆಳೆದುಕೊಂಡಿಹ ಶಾಲು ಕಂಬಳಿ
ಯೊಳಗೆ ಧರಿಸಿದನೇಕ ದಿರಿಸಿನ
ಹಲವು ವಲಯಗಳೊಳಗೆ ತುಸುವೇ
ಗಾಳಿ ನುಸುಳಲು ಬೆನ್ನು ನಡುಗುವ

ಚಳಿಯಲ್ಲಿ,

ಉಟ್ಟುದನು ಬಿಸುಟು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟ ತೆರದಿ
ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತಿಹ ಮರಗಳ ನೋಡಲು
ಹುತ್ತ ಚಿತ್ತದೊಳ್ ಮರಮರ ಜಪವನೆ
ತೊಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದಾದಿ ಕವಿಯದೆ ನೆನಪು

ಒತ್ತರಿಸಿದುದೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಲು,

ಉತ್ತಮೋತ್ತಮನ ಕರುಣೆಯನೆ ಬಯಸಿ
ಕೆಟ್ಟುದನತಿ ವೇಗದಿ ತೊರೆದ ತೆರದಿ
ಬಿಟ್ಟವುಗಳ ತೊಟ್ಟನು ಕಳಚಿಟ್ಟಿವು
ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಂದರವಾಗಿವೆ ರಾಮಾ!

ಜಪ್ಪಿಸಿ ಕುಳಿತಿವೆ,

ಮರು ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾದಿವೆ ನವ ವಸಂತಕೆ
ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಕಿಗೆ

(ಇತ್ತೀಚೆಗೆಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಹೋಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಚಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಎಲೆಯೆಲ್ಲ ಉದುರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತ ಮರಗಳು. ನಾವು ಚಳಿ ಚಳಿಯೆಂದು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಹಲವು ಲೇಯರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ನಿಂತ ಮರಗಳ ಕಡೆಗೇ ಗಮನ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾಕೊ!)

(ಚಿತ್ರಃ ನಾನೇ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು, ಪಿಕಾಸಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದಿದ್ದು)

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s