ನಂದನ

ಇಂದಿನಿಂದಾರಂಭ ನಂದನದ ವತ್ಸರವು

ಕುಂದಿಲ್ಲದಾನಂದದಾ ನಂದನವ   

ನಂದನಾ ಕಂದ ನಿಮಗೀಯಲೆಂದು ಬಯಸುವೆ 

ತಿಂದ ಬೇವಲ್ಲಿರಲಿ ಬೆಲ್ಲದಾ ಸವಿ       

ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ, ನಂದನ ಸಂವತ್ಸರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.      

 
(ರಾಯರ ಮಠದ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು)
Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s