ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ?

ಸುವೀರ, ಇವತ್ತು ನಿನಗ ಧ್ರುವನ ಕತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ.

ಧ್ರುವನ ಕತಿ?

ಹು. ಆದ್ರ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬವ ೨ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಧ್ರುವ ಇದ್ದಾನ ಇನ್ನೊಬ್ಬವ ೪ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಧ್ರುವ ಇದ್ದಾನ. ಇದು ೫ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಧ್ರುವನ ಕತಿ. ನಾರಾಯಣ ಧ್ರುವಗ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕತಿ ಇದು.

ಹೀಗೆ ಆರಂಭಿಸಿ, ಈ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಾಗ, ಕತೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು…

೧….ನಾರದರು ಹೇಳಿಧಂಗ ಕಾಡಿನಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಧ್ರುವ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂತ…

ಔಟ್ ಸೈಡಾ ಇನ್ ಸೈಡಾ?

೨…. ನಾರಾಯಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ, ಧ್ರುವ ನಾನು ಬಂದಿನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನಿನಗ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ.

ನಾರಾಯಣಗ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ?

೩. … ಧ್ರುವ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ನನಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗೇದ. ಅದಕ ನಿನಗ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೊಟ್ಟ.

ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಾರಾ?

Advertisements

2 thoughts on “ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s