ಕೇಳುವದರೊಳಗೆ ಕಳೆದೆಯಲ್ಲ ದಿನ …

ರಾಯಚೂರು ಶೇಷಗಿರಿ ದಾಸ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಗೋವಿಂದ ದಾಸರ ಪದ.

ಕೇಳುವದರೊಳಗೆ ಕಳೆದೆಯಲ್ಲ ದಿನ
ಮಾಡುವದೆಂದು ಹೇಳಲೆ ಮನವೆ

ಮನನ ಮಾಡಿ ಮಾಧವನ ಮಹಿಮೆಯ
ಅನುಭವಕೆ ತಾರದೆ ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಬರಿ …

ಪರರ ಹರಟೆಗೆ ಪರವಶನಾಗುತ
ನಿರುತ ಈ ಪರಿ ಕಾಲ ಕಳೆವೆ ಮರಳಿ
ಹರಿ ಸ್ಮರಿಸಿರೆಂದು ಡಂಗುರ ಹೊಯ್ಯುವ
ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನುಡಿಗಳನೆ …

ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಹಣವನ್ನು ನಂ-
ಬಿ ನೀ ಕೆಡದಿರೆಲೊ ಎಂದೆನುತ
ಚನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವತ್ರ ಕೇಳಿ ನೀ
ಮುನ್ನಿನಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವೆಯಾ

ಜ್ಞಾನವಿಟ್ಟು ಪವಮಾನ ವಂದಿತನ
ಗಾನ ಮಾಡು ಶ್ರೀ ಹರಿ ಗುಣವ
ಮನದ ಸಿರಿ ಗೋವಿಂದ ವಿಠ್ಠಲಗೆ
ಹೀನ ಲೇಸುಗಳ ಅರ್ಪಿಸು ಮರೆಯದೆ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s