ಒಲವಿನ ಮಡದಿಗೆ

You may have seen the invite on Kendasampige to translate one of Eliot’s poems to Kannada. Once in a while some bug bites me and I end up scribbling a few lines that (at least to me) seem like poem or try to translate some poem I like. Many a times the attempted translations end up like a patch work of words picked directly from the dictionary instead of a poem coming from the heart. But I’m enjoying finding words in Kannada that express the same thing that I see in the original. I usually try to find minimum number of words that I can employ to convey the meaning. Here’s the attempted translation of the poem and the original following that.

ಒಲವಿನ ಮಡದಿಗೆ

ಋಣಿ ನಾನವಳಿಗೆ,
ಎಚ್ಚರದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹುರಿಗೊಳಿಸುತ
ನನ್ನೊಳು ಪುಟಿವ ಆನಂದದ ಸೆಲೆಗಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಶಾಂತ ನಿದ್ರೆಯ ಕಾಪಿಡುವ
ಉಸಿರಾಟಗಳ ಏಕ ಲಯಕ್ಕಾಗಿ
ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ ಸೂಸುವ ಪರಸ್ಪರರ ಕಂಪಿಗಾಗಿ
ಆಡದಲೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವೇ ಆಗುವ ಪರಿಗಾಗಿ
ಅಂತೆ, ಅರ್ಥದ ಹಂಗಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ.

ಬಿರು ಚಳಿಗಾಲದ ಗಾಳಿ ಶೋಷಿಸಲಾರದು
ಉರಿ ಬೇಸಗೆಯ ಸೂರ್ಯ ಸೊರಗಿಸಲಾರ
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಗುಲಾಬಿಗಳ; ಅದು ನಮ್ಮದು, ಕೇವಲ ನಮ್ಮದು

ಅರ್ಪಣೆಯ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇತರರಿಗಾಗಿ, ಆದರೆ
ಈ ಆಪ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿನಗೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೆದುರೆ

A DEDICATION TO MY WIFE

To whom I owe the leaping delight
That quickens my senses in our wakingtime
And the rhythm that governs the repose of our sleepingtime,
the breathing in unison.
Of lovers whose bodies smell of each other
Who think the same thoughts without need of speech,
And babble the same speech without need of meaning…

No peevish winter wind shall chill
No sullen tropic sun shall wither
The roses in the rose-garden which is ours and ours only

But this dedication is for others to read:
These are private words addressed to you in public

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s