ಹೊಸಬೆಳಗು

(ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಕವನ)

ಹಾರು ಹಕ್ಕಿಗಳಾಡುಂಬೋಲದೊಳದೋ
ಅರುಣನ ತೇರು, ಮರುದಿನವೆ ಇನ್ನೇನು!
ಏರಲಾಗದೆತ್ತರಗಳ ಪ್ರತೀಕ ಅಕೋ ಅಲ್ಲಿ
ಹರಿವ ನದಿಯ ಅಲೆ ಅಲೆಗಳಲ್ಲೂ
ವ್ಯರ್ಥ ಕಳೆದ ಕಾಲದ ನೆರಳು, ನರಳು
ಮರಗಟ್ಟಿ ಚಳಿಗೆ ಉದುರಿದೆಲೆಗಳ
ಮರದಂತೆ ಬರಡೆನಿಸಲು ಮನವು…

ಕಡಲ ಕಡೆದಂತಾಯಿತು ಒಮ್ಮೆಲೆ
ಒಡಲ ಬೇಗುದಿಯೆಲ್ಲ ಕರಗಿತು
ಮೂಡಲದ ಒಡೆಯನೊಡ್ಡೋಲಗ,
ಹಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಗಳುಲುವು, ಬ-
ರಡೆಂದಿದ್ದ ಮರದ ಹೊಸ ಚಿಗುರು
ತಡವರಿಸದೆ ಹರಿವ ನದಿ ಸಮಷ್ಟಿಗೆ
ಎದೆ ತೆರೆದ ಮರುಗಳಿಗೆ…

ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳ ಪರಡಿ ಪಾ-
ತಾಳಗರಡಿಯಾಗಿ ಒಳಗಿಳಿದು ಜೀವ
ಸೆಲೆಗೆ ಅಮೃತವನೆ ಹರಿಸಿರಲು
ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹೊಸಬೆಳಗು, ಹೊರಗೂ…

ಅದೋ ಕರೆದಿವೆ ಅವೇ ಎತ್ತರಗಳು ಮತ್ತೆ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s