ಮೋಡಗಳ ಮೇಲಿಂದ…

ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ವರಷಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವ ಮುನ್ನುಡಿಯಂತೆ ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಹಾಮಿಲ್ಟನ್ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗಾಗೇ ಎಂಬಂತೆ  ಸೂರ್ಯ ಮಂಜಿನ ಪರದೆ ಹರಿದು ತೇಲುವ ಮೋಡಗಳನ್ನೂ, ದಾಟಿ ಬಂದ ಸುತ್ತು ಬಳಸು ದಾರಿಯನ್ನೂ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ.

dsc_0457-webdsc_0463-webdsc_0456-webdsc_0466-web

dsc_0458

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s